टीडीएस समजून घेणे | TDS Information In Marathi

TDS समजून घेणे  : एक व्यापक मार्गदर्शक

TDS Information In Marathi


टॅक्स डिडक्टेड अॅट सोर्स (टीडीएस) ही सरकारद्वारे महसुलाचा नियमित प्रवाह सुनिश्चित करण्यासाठी आणि कर चुकवेगिरी रोखण्यासाठी लागू केलेली यंत्रणा आहे. आयकर गोळा करण्याची ही एक अप्रत्यक्ष पद्धत आहे, जिथे निर्दिष्ट पेमेंट करताना पेमेंटची काही टक्के रक्कम कापली जाते. या लेखात, आम्ही TDS, त्याचा उद्देश, तरतुदी आणि गुंतलेल्या विविध भागधारकांच्या जबाबदाऱ्यांचा तपशील पाहू.

TDS Information In Marathi

TDS म्हणजे काय?

टॅक्स डिडक्टेड अॅट सोर्स (टीडीएस) म्हणजे एखाद्या व्यक्तीला किंवा संस्थेला दिलेल्या पेमेंटमधून विशिष्ट रक्कम कापून ती सरकारला प्राप्तिकर म्हणून पाठवण्याची प्रथा. पेमेंट करणारी व्यक्ती, ज्याला डिडक्टर म्हणून ओळखले जाते, तो कर कपात करण्यासाठी आणि कर अधिकाऱ्यांकडे जमा करण्यासाठी जबाबदार असतो. पेमेंट प्राप्त करणार्या व्यक्तीला, ज्याला वजावट म्हणून ओळखले जाते, वजा केलेल्या कर रकमेचे देयक निव्वळ प्राप्त करते.

TDS चा उद्देश:

TDS लागू करण्याचे प्राथमिक उद्दिष्ट हे सरकारसाठी महसुलाचा नियमित आणि स्थिर प्रवाह सुनिश्चित करणे आहे. स्त्रोतावर कर गोळा करून, सरकार करचुकवेगिरीची शक्यता कमी करते आणि व्यक्ती आणि संस्था त्यांच्या कर जबाबदाऱ्या पूर्ण करतात याची खात्री करते. TDS अनेक व्यवहार आणि सहभागी पक्षांमध्ये कर ओझे पसरवण्यासाठी एक यंत्रणा म्हणून देखील काम करते.

TDS च्या तरतुदी:

TDS आयकर कायदा, 1961 आणि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ (CBDT) द्वारे जारी केलेले विविध नियम आणि नियमांद्वारे नियंत्रित केले जाते. हा कायदा विविध प्रकारच्या पेमेंटसाठी कोणत्या दराने TDS कापला जावा आणि कराची रक्कम वजा आणि जमा करण्याची प्रक्रिया निर्दिष्ट करतो. कपात करणार्याने कर वजावट आणि संकलन खाते क्रमांक (TAN) प्राप्त करणे आणि TDS च्या तरतुदींचे पालन करणे आवश्यक आहे.

टीडीएसची लागूता :

व्यक्ती, व्यवसाय आणि संस्थांनी केलेल्या विविध प्रकारच्या पेमेंटवर TDS लागू आहे. TDS लागू असलेल्या काही सामान्य उदाहरणांमध्ये हे समाविष्ट आहे :

पगार : कर्मचार्यांना लागू असलेल्या टॅक्स स्लॅबच्या आधारावर कर्मचार्यांना दिलेल्या पगारातून नियोक्त्यांनी TDS कापून घेणे आवश्यक आहे.

भाडे : वार्षिक भाडे दिलेले विनिर्दिष्ट उंबरठ्यापेक्षा जास्त असल्यास, पेमेंट करणाऱ्या व्यक्तीकडून TDS कापला जाईल.

व्यावसायिक शुल्क : व्यावसायिक, सल्लागार किंवा कंत्राटदारांना पेमेंट करताना TDS लागू होतो.

व्याज आणि लाभांश : बँका, वित्तीय संस्था आणि कंपन्या व्यक्ती आणि संस्थांना केलेल्या व्याज आणि लाभांश पेमेंटवर TDS कापतात.

करार आणि कमिशन पेमेंट्स : करार, कमिशन किंवा ब्रोकरेजसाठी दिलेल्या देयकांवर निर्दिष्ट मर्यादा ओलांडल्यास टीडीएस लागू होतो.

TDS दर आणि थ्रेशोल्ड:

ज्या दराने TDS कापला जातो ते पेमेंटचे स्वरूप आणि आयकर कायद्याच्या तरतुदींवर अवलंबून असतात. प्रत्येक पेमेंटला लागू होणारा योग्य TDS दर ओळखण्यासाठी आणि अनुपालन सुनिश्चित करण्यासाठी वजाकर्ता जबाबदार आहे. याव्यतिरिक्त, काही विशिष्ट मर्यादा आहेत ज्यांच्या खाली TDS लागू होऊ शकत नाही, आणि वजाकर्त्याने त्यानुसार लागूतेचे मूल्यमापन केले पाहिजे.

TDS कपात आणि पेमेंट प्रक्रिया:

कपात करणार्याला पेमेंट करताना टीडीएसची रक्कम कापण्यासाठी जबाबदार आहे. कपात करणार्याने लागू दरांच्या आधारे कर रकमेची गणना करणे आणि निर्दिष्ट कालावधीत सरकारकडे जमा करणे आवश्यक आहे. कपात करणार्याने कपात करणार्याला एक TDS प्रमाणपत्र जारी करणे आवश्यक आहे, ज्यामध्ये कपात केलेल्या कराचा तपशील प्रदान करणे आवश्यक आहे, ज्याचा वापर वजावटी कर क्रेडिट्सचा दावा करण्यासाठी करू शकतो.

वजा करणार्याचे दायित्व:

टीडीएस अनुपालनाबाबत वजा करणार्याच्या काही जबाबदाऱ्या आहेत. यामध्ये TAN मिळवणे, योग्य TDS रक्कम कपात करणे, निर्दिष्ट देय तारखांमध्ये TDS सरकारकडे जमा करणे, TDS रिटर्न भरणे आणि कपात केलेल्यांना TDS प्रमाणपत्रे देणे समाविष्ट आहे. TDS तरतुदींचे पालन न केल्यास दंड आणि कायदेशीर परिणाम होऊ शकतात.

वजावटीची भूमिका:

वजावट घेणार्याने, किंवा पेमेंट मिळवणार्याने, वजा करणार्याला त्यांचा स्थायी खाते क्रमांक (PAN) प्रदान करणे आवश्यक आहे. कपाती त्यांच्या आयकर रिटर्नमध्ये समाविष्ट करून कपात केलेल्या टीडीएससाठी क्रेडिटचा दावा करू शकतो. कपातकर्त्याने योग्य TDS रक्कम कापली आहे आणि त्यासाठी TDS प्रमाणपत्र जारी केले आहे याची खात्री करावी.

TDS परतावा आणि समायोजन:

ज्या प्रकरणांमध्ये कपात केलेला TDS हा कपात करणार्याच्या वास्तविक कर दायित्वापेक्षा जास्त असेल, तेव्हा आयकर रिटर्न भरताना परताव्यावर दावा केला जाऊ शकतो. याव्यतिरिक्त, TDS क्रेडिट्स अंतिम कर दायित्वाच्या विरूद्ध समायोजित केले जाऊ शकतात. कपात करणार्यांनी त्यांच्या फॉर्म 26AS मध्ये नमूद केलेले TDS तपशील त्यांच्या वास्तविक उत्पन्न आणि कपातींशी जुळवून घेणे महत्त्वाचे आहे.

टीडीएस अनुपालनाचे महत्त्व:

वजावट घेणारे आणि कपात करणार्या दोघांसाठीही TDS अनुपालन महत्त्वाचे आहे. पालन न केल्यास दंड, व्याज आणि कायदेशीर कार्यवाही होऊ शकते. कपात करणार्यांनी हे सुनिश्चित केले पाहिजे की कपात करणार्याने कापलेला TDS त्यांच्या फॉर्म 26AS मध्ये प्रतिबिंबित झाला आहे आणि वजा करणार्यांनी कोणतेही परिणाम टाळण्यासाठी त्यांची जबाबदारी काळजीपूर्वक पार पाडली पाहिजे.

टॅक्स डिडक्टेड अॅट सोर्स (टीडीएस) शी संबंधित येथे काही वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ) आहेत:

  • TDS म्हणजे काय?

TDS म्हणजे टॅक्स डिडक्टेड अॅट सोर्स. विनिर्दिष्ट पेमेंट करताना प्राप्तिकर वसूल करण्यासाठी ही एक यंत्रणा राबवली जाते. पेमेंट करणार्या व्यक्तीद्वारे पेमेंटची काही टक्के रक्कम वजा केली जाते आणि आयकर म्हणून सरकारला पाठविली जाते.

  • TDS लागू असलेल्या पेमेंटचे सामान्य प्रकार कोणते आहेत?

पगार, भाडे, व्यावसायिक फी, व्याज, लाभांश, करार आणि कमिशन पेमेंट यासह विविध प्रकारच्या पेमेंटवर TDS लागू आहे.

  • TDS रक्कम कशी मोजली जाते?

आयकर कायद्यामध्ये नमूद केलेल्या लागू दरांच्या आधारे टीडीएसची रक्कम मोजली जाते. वजा करणार्याने प्रत्येक पेमेंटसाठी योग्य दर ओळखणे आणि त्यानुसार कर वजा करणे आवश्यक आहे.

  • TDS लागू होण्यासाठी थ्रेशोल्ड मर्यादा काय आहे?

विनिर्दिष्ट थ्रेशोल्ड मर्यादा आहेत ज्यांच्या खाली TDS लागू होणार नाही. या थ्रेशोल्ड आणि इतर संबंधित तरतुदींच्या आधारे वजावटकर्त्याने टीडीएसच्या लागूतेचे मूल्यांकन केले पाहिजे.

  • टीडीएसची रक्कम सरकारकडे कशी जमा केली जाते?

टीडीएसची रक्कम सरकारकडे जमा करण्याची जबाबदारी कपातदाराची असते. हे ऑनलाइन पेमेंट मोडद्वारे किंवा अधिकृत बँक शाखांमध्ये प्रत्यक्ष चालानद्वारे केले जाऊ शकते.

  • टॅक्स डिडक्शन आणि कलेक्शन अकाउंट नंबर (TAN) घेणे अनिवार्य आहे का?

होय, वजा करणार्याला आयकर विभागाकडून TAN घेणे अनिवार्य आहे. TAN चा वापर TDS रिटर्न, प्रमाणपत्रे आणि इतर TDS-संबंधित व्यवहारांमध्ये उद्धृत करण्यासाठी केला जातो.

  • अंतिम कर दायित्वाच्या विरोधात टीडीएस समायोजित केला जाऊ शकतो?

होय, आयकर विवरणपत्र भरताना अंतिम कर दायित्वाच्या विरोधात TDS रक्कम समायोजित केली जाऊ शकते. कापलेला TDS वास्तविक कर दायित्वापेक्षा जास्त असल्यास, परताव्याचा दावा केला जाऊ शकतो.

  • फॉर्म 26AS म्हणजे काय?

फॉर्म 26AS हे एक एकत्रित कर क्रेडिट स्टेटमेंट आहे जे वजावटीच्या वतीने कापलेल्या TDS चे तपशील प्रतिबिंबित करते. कपात करणार्यांनी त्यांच्या फॉर्म 26AS मध्ये नमूद केलेल्या TDS तपशीलांची पडताळणी करावी आणि त्यांचे वास्तविक उत्पन्न आणि कपाती यांच्याशी ताळमेळ साधावा.

  • TDS तरतुदींचे पालन न केल्याने काय परिणाम होतात?

TDS तरतुदींचे पालन न केल्यास दंड, व्याज आणि कायदेशीर परिणाम होऊ शकतात. वजा करणार्यांनी वेळेवर टीडीएसची कपात करणे आणि जमा करणे, टीडीएस रिटर्न भरणे आणि कोणतेही परिणाम टाळण्यासाठी टीडीएस प्रमाणपत्रे जारी करणे याची खात्री करावी.

  • आयकर रिटर्न भरताना मी TDS क्रेडिटचा दावा कसा करू शकतो?

कपाती त्यांच्या आयकर रिटर्नमध्ये TDS रक्कम समाविष्ट करून TDS क्रेडिटचा दावा करू शकतात. त्यांनी हे सुनिश्चित केले पाहिजे की वजावटकर्त्याने कापलेला TDS त्यांच्या फॉर्म 26AS मध्ये दिसून येतो.

कृपया लक्षात घ्या की हे FAQ सामान्य माहिती देतात आणि TDS अनुपालनाशी संबंधित विशिष्ट मार्गदर्शनासाठी कर व्यावसायिकांशी सल्लामसलत करणे किंवा आयकर कायद्याचा संदर्भ घेणे उचित आहे.

निष्कर्ष:

टॅक्स डिडक्टेड अॅट सोर्स (टीडीएस) ही नियमित कर संकलन सुनिश्चित करण्यासाठी आणि कर चुकवेगिरी रोखण्यासाठी सरकारद्वारे लागू केलेली एक महत्त्वाची यंत्रणा आहे. निर्दिष्ट पेमेंटमधून कराची रक्कम वजा करून जमा करण्याची जबाबदारी वजावटदारांवर ठेवते. व्यक्ती आणि संस्था त्यांच्या कर दायित्वांची पूर्तता करतात याची देखील खात्री करून प्रणाली स्थिर महसूल प्रवाह सुनिश्चित करून सरकारला लाभ देते. करप्रणालीचे कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी टीडीएसच्या तरतुदी समजून घेणे, आवश्यकतांचे पालन करणे आणि त्यांच्या संबंधित भूमिका पार पाडणे, वजावट घेणारे आणि कपात करणार्या दोघांनीही महत्त्वाचे आहे.


अधिक वाचा  :


संदर्भ : नोट : कोणतीही आर्थिक गुंतवणूक करण्याआधी आपली आर्थिक सल्लागारशी चर्चा जरूर करा . येथे आम्ही आपल्याला आर्थिक साक्षर करण्यासाठी हा लेख लिहला आहे ..आम्ही कोणत्याही गुंतवणुकीचा सल्ला देत नाही .. 

अस्वीकरण: या लेखात दिलेली माहिती केवळ शैक्षणिक हेतूंसाठी आहे आणि ती आर्थिक सल्ला म्हणून मानली जाऊ नये. शेअर मार्केटमधील गुंतवणुकीत जोखीम असते आणि व्यक्तींनी स्वतःच्या निर्णयावर आणि जोखीम सहनशीलतेवर आधारित गुंतवणुकीचे निर्णय घेतले पाहिजेत.

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या