Gift Deed in Marathi | गिफ्ट डीड म्हणजे काय?

गिफ्ट डीड हे एक कायदेशीर साधन आहे ज्याचा वापर एखाद्या व्यक्तीकडून (दात्याकडून) दुसऱ्या व्यक्तीकडे (डोने) कोणत्याही आर्थिक देवाणघेवाणीशिवाय मालमत्तेची मालकी हस्तांतरित करण्यासाठी केला जातो. महाराष्ट्र, भारताच्या संदर्भात, जिथे मालमत्तेचे व्यवहार महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक आणि आर्थिक महत्त्व धारण करतात, भेटवस्तू कृतीची गुंतागुंत समजून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. हा लेख मालमत्तेचे सुरळीत आणि कायदेशीररित्या योग्य हस्तांतरण सुनिश्चित करण्यासाठी कायदेशीर आवश्यकता, प्रक्रिया, कर परिणाम आणि विचारांचा समावेश असलेल्या महाराष्ट्रातील भेटवस्तू कृत्यांसाठी सर्वसमावेशक मार्गदर्शक प्रदान करतो.

Gift Deed in Marathi

महाराष्ट्रातील गिफ्ट डीड्सची कायदेशीर चौकट

गिफ्ट डीड हे मालमत्ता हस्तांतरण कायदा, 1882 आणि नोंदणी कायदा, 1908 च्या तरतुदींद्वारे नियंत्रित केले जातात, जे वैध भेट व्यवहारासाठी कायदेशीर आवश्यकता निर्धारित करतात. महाराष्ट्रात, महाराष्ट्र मुद्रांक कायदा, 1958, भेटवस्तूंवर देय मुद्रांक शुल्क निश्चित करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतो.

अधिक वाचा 👉 बिल्ट-अप एरिया म्हणजे काय?

भेटवस्तू डीडचे मुख्य घटक

गिफ्ट डीड हे कायदेशीर बंधनकारक दस्तऐवज आहे ज्यामध्ये खालील आवश्यक घटकांचा समावेश असावा:

 • सहभागी पक्ष : 

देणगीदार (मालमत्ता भेट देणारी व्यक्ती) आणि देणगीदार (मालमत्तेचा प्राप्तकर्ता) स्पष्टपणे ओळखा.

 • मालमत्तेचे तपशील : 

भेटवस्तू दिलेल्या मालमत्तेचा पत्ता, सर्वेक्षण क्रमांक आणि सीमांसह अचूक आणि सर्वसमावेशक तपशील प्रदान करा.

 • विचार : 

हस्तांतरण कोणत्याही आर्थिक विचाराशिवाय केले जात आहे आणि भेटवस्तू देण्याची एक ऐच्छिक कृती आहे याचा उल्लेख करा.

 • हक्क आणि मालकी : 

स्पष्टपणे सांगा की देणगीदार पूर्ण मालकी आणि मालमत्तेचा ताबा देणाऱ्याला हस्तांतरित करत आहे.

 • विचार आणि स्वीकृती : 

कबूल करा की देणाऱ्याने भेट स्वीकारली आहे आणि हस्तांतरणाच्या परिणामाची जाणीव आहे.

 • परस्पर संमती : 

देणगी दात्याच्या स्वेच्छेने आणि कोणत्याही अवाजवी प्रभावाशिवाय दिली जात आहे यावर जोर द्या.

अधिक वाचा 👉 स्टॅम्प ड्युटी म्हणजे काय?

महाराष्ट्रात गिफ्ट डीड कार्यान्वित करण्याची प्रक्रिया

गिफ्ट डीडची अंमलबजावणी करताना मसुदा तयार करणे, नोंदणी करणे आणि मुद्रांक शुल्क भरणे यासह अनेक पायऱ्यांचा समावेश होतो :

१. गिफ्ट डीडचा मसुदा तयार करणे

गिफ्ट डीडचा मसुदा तयार करण्यासाठी कायदेशीर तज्ञ किंवा वकिलाचा सल्ला घ्या, ते कायदेशीर आवश्यकतांचे पालन करते आणि सर्व आवश्यक कलमांचा समावेश आहे याची खात्री करा.

२. मालमत्तेचे मूल्यांकन

गिफ्ट डीड अंमलात आणण्यापूर्वी, नोंदणीकृत मूल्यधारकाकडून मालमत्तेचे वाजवी बाजार मूल्य निश्चित करण्यासाठी त्याचे मूल्य घेणे उचित आहे. हे मूल्यांकन मुद्रांक शुल्क मोजणीसाठी आवश्यक आहे.

३. मुद्रांक शुल्क भरणे

नोंदणीकृत मूल्यधारकाने निर्धारित केल्यानुसार मालमत्तेच्या मूल्यावर आधारित लागू मुद्रांक शुल्काची गणना करा. महाराष्ट्र मुद्रांक कायदा, 1958, मुद्रांक शुल्क दर निर्दिष्ट करतो.

४. गिफ्ट डीडची नोंदणी करणे

ज्यांच्या हद्दीत मालमत्ता आहे त्या स्थानिक उप-निबंधक कार्यालयात भेटवस्तू नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे.

नोंदणी प्रक्रियेदरम्यान देणगीदार आणि देणगीदार दोघेही दोन साक्षीदारांसह उपस्थित असणे आवश्यक आहे.

सर्व पक्षांनी आधार कार्ड, पॅन कार्ड, पासपोर्ट इत्यादीसह वैध ओळख दस्तऐवज प्रदान केले पाहिजेत.

डीडची नोंदणी केली जाईल आणि आवश्यक मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क भरावे लागेल.

५. ताबा देणे

गिफ्ट डीड नोंदणीकृत झाल्यानंतर, हस्तांतरण पूर्ण करण्यासाठी देणगीदाराने मालमत्तेचा ताबा देणाऱ्या व्यक्तीकडे सोपविला पाहिजे.

कर परिणाम आणि विचार

महाराष्ट्रातील भेटवस्तू कृत्यांमध्ये देखील कर परिणाम आहेत ज्याची देणगी देणारा आणि देणगीदार दोघांनाही माहिती असणे आवश्यक आहे:

 • आयकर : 

आयकर कायद्यानुसार, मालमत्तेचे वाजवी बाजार मूल्य रु. पेक्षा जास्त असल्यास. 50,000, प्राप्तकर्ता (पूर्ण) प्राप्त मालमत्तेच्या मूल्यावर आयकर भरण्यास जबाबदार आहे. तथापि, काही सूट लागू होऊ शकतात, जसे की जवळच्या नातेवाईकांमधील भेटवस्तू.

 • मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क : 

मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क गिफ्ट डीडसाठी लागू आहेत. मालमत्तेचे मूल्य आणि देणगीदार आणि देणगी यांच्यातील संबंध यासारख्या घटकांवर अवलंबून दर बदलतात.

 • कॅपिटल गेन टॅक्स : 

भविष्यात देणाऱ्याने मालमत्ता विकली असल्यास, भांडवली नफा कर लागू होऊ शकतो. होल्डिंग कालावधी आणि इतर घटक कर परिणाम निर्धारित करतात.

महाराष्ट्रातील भेटवस्तू डीडसाठी विचार

महाराष्ट्रात भेटवस्तू खरेदी करताना खालील मुद्दे लक्षात ठेवा.

 • कायदेशीर कौशल्य : 

भेटवस्तू डीडचा मसुदा योग्यरित्या तयार केला गेला आहे आणि सर्व कायदेशीर आवश्यकतांचे पालन केले आहे याची खात्री करण्यासाठी एखाद्या कायदेशीर तज्ञ किंवा वकिलाचा सल्ला घ्या जो मालमत्तेच्या व्यवहारात माहिर आहे.

 • नातेसंबंध आणि हेतू : 

भेटवस्तू कृत्ये सामान्यतः कुटुंबांमध्ये वापरली जातात. देणगीचा हेतू आणि उद्देशासह, देणगीदार आणि देणगी यांच्यातील संबंध डीडमध्ये अचूकपणे नमूद केले असल्याची खात्री करा.

 • योग्य परिश्रम : 

गिफ्ट डीड अंमलात आणण्यापूर्वी मालमत्तेचे शीर्षक स्पष्ट आहे याची खात्री करा आणि कोणतेही भार किंवा वाद नाहीत.

 • गिफ्ट डीड नोंदणी : 

हस्तांतरण कायदेशीररित्या वैध होण्यासाठी गिफ्ट डीडची नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. नोंदणी नसलेली भेटवस्तू मालमत्तेच्या मालकीचा पुरावा म्हणून ओळखली जात नाही.

 • मुद्रांक शुल्क गणना : 

मालमत्तेच्या मूल्यांकनावर आधारित लागू मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क अचूकपणे मोजा आणि भरा.

 • कर परिणाम : 
देणगीदार आणि देणगीदार दोघांसाठी आयकर आणि भांडवली नफा कर परिणामांबद्दल जागरूक रहा.

निष्कर्ष

महाराष्ट्रातील गिफ्ट डीड्स कायदेशीर आवश्यकता आणि कर परिणामांवर नेव्हिगेट करताना मालमत्तेची मालकी हस्तांतरित करण्याचे एक साधन देतात. चांगल्या प्रकारे अंमलात आणलेले गिफ्ट डीड मालमत्तेचे अखंड हस्तांतरण सुनिश्चित करते आणि त्यात सहभागी असलेल्या दोन्ही पक्षांना कायदेशीर संरक्षण प्रदान करते. कायदेशीर चौकट समजून घेणे, सर्वसमावेशक भेटवस्तू कराराचा मसुदा तयार करणे, मुद्रांक शुल्क नियमांचे पालन करणे आणि कर परिणामांचा विचार करणे ही भेटवस्तू व्यवहार सुरळीत आणि कायदेशीररित्या सुदृढ होण्यासाठी आवश्यक पावले आहेत. कायदेतज्ज्ञ, मूल्यवान यांच्याशी सल्लामसलत केल्याने आणि विहित प्रक्रियांचे पालन केल्याने तुम्हाला महाराष्ट्रात भेटवस्तूंच्या गुंतागुंतीकडे नेव्हिगेट करण्यात मदत होईल आणि तुम्हाला तुमच्या कुटुंबातील किंवा प्रियजनांच्या वर्तुळातील मालमत्ता हस्तांतरणाबाबत माहितीपूर्ण निर्णय घेता येईल.अधिक वाचा  :

संदर्भ : नोट : : या लेखात दिलेली माहिती केवळ शैक्षणिक हेतूंसाठी आहे . ह्या लेखात काही माहिती चुकीची वाढली तर तत्काळ कंमेंट करून किंवा ई-मेल करून आम्हाला कळवा .. आम्ही शहानिशा करून बदलू ... 

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या